Ako na analýzu rizík?
Zistite, ako jednoducho ju zvládnete.
Ako na analýzu rizík?
Zistite, ako jednoducho ju zvládnete.
Od profesionálov
Systém vytvorený na základe skúseností manažérov a audítorov kybernetickej bezpečnosti.
Od profesionálov
Systém vytvorený na základe skúseností manažérov a audítorov kybernetickej bezpečnosti.
Nestačí, že sa znažíme.
Niekedy musíme urobiť, čo je potrebné.
Nestačí, že sa znažíme.
Niekedy musíme urobiť, čo je potrebné.

Objavte WebArat

Informačný systém pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, ISO noriem, GDPR, správu dokumentácie, auditov, kontrol a riadenie procesov.

Integrujte všetky oblasti do jednotného riadenia a zjednocujte prístup k povinnej dokumentácii a k riadeniu rizík ...

WebArat spĺňa všetky požadované náležitosti a funkcionalitu, ktorú požaduje MIRRI v rámci programu EŠIF – Riadenie IT aktív vo verejnej správe.

Systém je určený pre všetky spoločnosti vo verejnej aj súkromnej sfére, ktorých povinná evidencia uvedených oblastí (noriem a zákonov) je tak rozsiahla, že je neefektívne ich spravovať v kancelárskych aplikáciách (word, excel, …).

Je určený primárne manažérom oblastí (normy, zákona), ktorí potrebujú mať prehľad o všetkých svojich povinných činnostiach, aktivitách a zároveň mať nástroj, ktorý ich upozorní, ak niečo nie je zrealizované v požadovanom čase.

Systém je možné používať aj ako malú lokálnu inštaláciu v malej spoločnosti, ale zároveň môže byť využívaný v plnom rozsahu vo veľkých spoločnostiach, prípadne ministerstvách.

Celý systém bol vytvorený na základe dobrej praxe manažérov a audítorov kybernetickej bezpečnosti, čím sa vytvorila štruktúra, ktorú audítor pri audite požaduje a nie je potrebné pripravovať ďalšiu dokumentáciu na audit.

Legislatíva kybernetickej bezpečnosti
Európska únia už prijala viacero opatrení s cieľom zvýšiť odolnosť ...
ISO normy
"Táto medzinárodná norma bola pripravená s cieľom poskytnúť model na ...
Ochrana osobných údajov
"Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (anglicky General Data Protection Regulation, ...

Moduly systému

Sada nástrojov systému WebArat mení vedenie komplexných bezpečnostných a legislatívnych požiadaviek na zvládnuteľné.

Integrujte všetky oblasti do jednotného riadenia a zjednocujte prístup k povinnej dokumentácii a k riadeniu rizík...

Systém je určený pre všetky spoločnosti, ktorých povinná evidencia uvedených oblastí (noriem a zákonov) je tak rozsiahla, že je neefektívne ich spravovať v kancelárskych aplikáciách (word, excel, …).

Je určený primárne manažérom oblastí (normy, zákona), ktorí potrebujú mať prehľad o všetkých svojich povinných činnostiach, aktivitách a zároveň mať nástroj, ktorý ich upozorní, ak niečo nie je zrealizované v požadovanom čase.

Celý systém bol vytvorený aj na základe dobrej praxe certifikačných auditorov, čim sa vytvorila štruktúra, ktorú auditor pri audite požaduje a nie je potrebné pripravovať ďalšiu dokumentáciu na audit.

Vzdelávanie
Základný modul funkčného vzdelávania je určený všetkým ...
Kontroly
Kontroly predstavujú nezávislý zdroj informácií a týkajú sa všetkých podnikových ...
Rizikové scénare
Modul Rizikové scenáre je základný modul na definovanie súvisiacich vstupov ...
Analýzy rizík
Analýza a ohodnotenie rizík transformuje pohľad na identifikované riziká prostredníctvom reálneho ...
Tretie strany
Evidencia všetkých dodávateľov a odberateľov je vedená v module Tretie ...
Dokumentácia
Nevyhnutným prvkom riadenia je správna a aktuálna dokumentácia, ktorá obsahuje ...
Výstupy
Modul Výstupy slúži na operatívne zisťovanie súvislostí a väzieb v rámci systému ...

O nás

Sada nástrojov systému WebArat mení vedenie komplexných bezpečnostných a legislatívnych požiadaviek na zvládnuteľné.

KIA Motors Slovakia
Státní pokladna Centrum sdílených služeb
Celní správa České republiky

Overený a v plnej prevádzke

WebArat pomáha vo firmách a organizáciách s riadením Kybernetickej bezpečnosti a naplnením legislatívnych požiadaviek.

Prezentácia systému WebArat

Spoznajte informačný systém pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, GDPR, ISO noriem, správu dokumentácie a riadenie procesov

Počas prezentácie spoznáte kľúčové funkcie informáčného systému a spôsob, akým zabezpečuje legislatívne a bezpečnostné požiadavky vašej organizácie

Trvanie: 1 - 2 hod.

Užitočne strávený čas, počas ktorého zistíte, že aj náročné úlohy je možné zvládnuť! Stačí správny nástroj a systematický prístup.

Forma: osobne / online

Už nemusíte odkladať Váš prvý krok. Vyberte si formu, ktorá Vám vyhovuje a napredujte. Stačí vyplniť a odoslať jednoduchú žiadosť.

Cena: zadarmo

Ceníme si Váš záujem a dôveru. Máte našu plnú podporu. Úvodnú konzultáciu Vám preto ponúkame úplne zadarmo.