Dokumentácia

Nevyhnutným prvkom riadenia je správna a aktuálna dokumentácia, ktorá obsahuje všetky informácie o zavedených procesoch a opatreniach v spoločnosti. Systém WebArat využíva modul Dokumentácia na riadenie dokumentácie oblastí systému ako napr:

  • Evidencia dokumentácie 
  • Riadenie prístupu k dokumentácii 
  • Úlohy / Práva a zodpovednosti
  • Väzba na Prehlásenie o aplikovateľnosti
  • Katalógy

V rozšírenej verzii WebArat je k dispozícii aj funcionalita pre tvorbu – generovanie dokumentácie, ktorá je postavená na objektovej tvorbe dokumentov s presným procesným riadením a detailnou politikou prístupu.

Ďalšie nástroje systému WebArat
Vzdelávanie
Základný modul funkčného vzdelávania je určený všetkým ...
Kontroly
Kontroly predstavujú nezávislý zdroj informácií a týkajú sa všetkých podnikových ...
Výstupy
Modul Výstupy slúži na operatívne zisťovanie súvislostí a väzieb v rámci systému ...
Tretie strany
Evidencia všetkých dodávateľov a odberateľov je vedená v module Tretie ...
Analýzy rizík
Analýza a ohodnotenie rizík transformuje pohľad na identifikované riziká prostredníctvom reálneho ...
Rizikové scénare
Modul Rizikové scenáre je základný modul na definovanie súvisiacich vstupov ...

Prezentácia systému WebArat

Spoznajte informačný systém pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, GDPR, ISO noriem, správu dokumentácie a riadenie procesov

Počas prezentácie spoznáte kľúčové funkcie informáčného systému a spôsob, akým zabezpečuje legislatívne a bezpečnostné požiadavky vašej organizácie

Trvanie: 1 - 2 hod.

Užitočne strávený čas, počas ktorého zistíte, že aj náročné úlohy je možné zvládnuť! Stačí správny nástroj a systematický prístup.

Forma: osobne / online

Už nemusíte odkladať Váš prvý krok. Vyberte si formu, ktorá Vám vyhovuje a napredujte. Stačí vyplniť a odoslať jednoduchú žiadosť.

Cena: zadarmo

Ceníme si Váš záujem a dôveru. Máte našu plnú podporu. Úvodnú konzultáciu Vám preto ponúkame úplne zadarmo.