Tretie strany

Evidencia všetkých dodávateľov a odberateľov je vedená v module Tretie strany. Obsahuje všetky nevyhnutné náležitosti o dodávateľoch a odberateľoch. Ide o identifikačné informácie, organizačné rozdelenie, informácie o zamestnancoch a pod.

Tretie strany sú nevyhnutnou súčasťou riadenia rizík ako aj evidencie zodpovedností a povinností zabezpečované zmluvnými stranami. Tretie strany sú integrované do všetkých modulov systému WebArat a v rámci jednotlivých procesov sú k nim definované práva, povinnosti a zodpovednosti.

Ďalšie nástroje systému WebArat
Vzdelávanie
Základný modul funkčného vzdelávania je určený všetkým ...
Kontroly
Kontroly predstavujú nezávislý zdroj informácií a týkajú sa všetkých podnikových ...
Výstupy
Modul Výstupy slúži na operatívne zisťovanie súvislostí a väzieb v rámci systému ...
Dokumentácia
Nevyhnutným prvkom riadenia je správna a aktuálna dokumentácia, ktorá obsahuje ...
Analýzy rizík
Analýza a ohodnotenie rizík transformuje pohľad na identifikované riziká prostredníctvom reálneho ...
Rizikové scénare
Modul Rizikové scenáre je základný modul na definovanie súvisiacich vstupov ...

Prezentácia systému WebArat

Spoznajte informačný systém pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, GDPR, ISO noriem, správu dokumentácie a riadenie procesov

Počas prezentácie spoznáte kľúčové funkcie informáčného systému a spôsob, akým zabezpečuje legislatívne a bezpečnostné požiadavky vašej organizácie

Trvanie: 1 - 2 hod.

Užitočne strávený čas, počas ktorého zistíte, že aj náročné úlohy je možné zvládnuť! Stačí správny nástroj a systematický prístup.

Forma: osobne / online

Už nemusíte odkladať Váš prvý krok. Vyberte si formu, ktorá Vám vyhovuje a napredujte. Stačí vyplniť a odoslať jednoduchú žiadosť.

Cena: zadarmo

Ceníme si Váš záujem a dôveru. Máte našu plnú podporu. Úvodnú konzultáciu Vám preto ponúkame úplne zadarmo.