Výstupy

Modul Výstupy slúži na operatívne zisťovanie súvislostí a väzieb v rámci systému WebArat. Ide o zjednodušenú formu matice, ktorá zabezpečuje rôzne uhly pohľadu podľa definovaných štruktúr. Systém má v základe preddefinovanú základnú štruktúru väzieb a výstupov, ktoré sa v rámci implementácie systému upravujú podľa požiadaviek zákazníka.

Výstupy môžu byť na úrovni jednoduchej OLAP kocky, tabuľkové prevedenie alebo na úrovni jednotlivých grafov. Každý výstup je možné priradiť k jednotlivým užívateľom, ktorí s danými výstupmi môžu ďalej pracovať.

Ďalšie nástroje systému WebArat
Vzdelávanie
Základný modul funkčného vzdelávania je určený všetkým ...
Kontroly
Kontroly predstavujú nezávislý zdroj informácií a týkajú sa všetkých podnikových ...
Dokumentácia
Nevyhnutným prvkom riadenia je správna a aktuálna dokumentácia, ktorá obsahuje ...
Tretie strany
Evidencia všetkých dodávateľov a odberateľov je vedená v module Tretie ...
Analýzy rizík
Analýza a ohodnotenie rizík transformuje pohľad na identifikované riziká prostredníctvom reálneho ...
Rizikové scénare
Modul Rizikové scenáre je základný modul na definovanie súvisiacich vstupov ...

Prezentácia systému WebArat

Spoznajte informačný systém pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, GDPR, ISO noriem, správu dokumentácie a riadenie procesov

Počas prezentácie spoznáte kľúčové funkcie informáčného systému a spôsob, akým zabezpečuje legislatívne a bezpečnostné požiadavky vašej organizácie

Trvanie: 1 - 2 hod.

Užitočne strávený čas, počas ktorého zistíte, že aj náročné úlohy je možné zvládnuť! Stačí správny nástroj a systematický prístup.

Forma: osobne / online

Už nemusíte odkladať Váš prvý krok. Vyberte si formu, ktorá Vám vyhovuje a napredujte. Stačí vyplniť a odoslať jednoduchú žiadosť.

Cena: zadarmo

Ceníme si Váš záujem a dôveru. Máte našu plnú podporu. Úvodnú konzultáciu Vám preto ponúkame úplne zadarmo.