Modul výstupy predstavuje základnú funkčnosť na operatívne zisťovanie súvislostí a väzieb v rámci systému. Ide o zjednodušenú formu matice, ktorá zabezpečuje rôzne uhly pohľadu podľa definovaných štruktúr. Systém má v základe preddefinovanú základnú štruktúru väzieb a výstupov, ktoré sa v rámci implementácie sytému upravujú podľa požiadaviek zákazníka.