Modul Výstupy slúži na operatívne zisťovanie súvislostí a väzieb v rámci systému WebArat. Ide o zjednodušenú formu matice, ktorá zabezpečuje rôzne uhly pohľadu podľa definovaných štruktúr. Systém má v základe preddefinovanú základnú štruktúru väzieb a výstupov, ktoré sa v rámci implementácie systému upravujú podľa požiadaviek zákazníka.