Nevyhnutným prvkom riadenia je správna a aktuálna dokumentácia, ktorá obsahuje všetky informácie o zavedených procesoch a opatreniach v spoločnosti. Systém WebArat využíva modul Dokumentácia na riadenie dokumentácie oblastí systému ako napr:

  • Evidencia dokumentácie
  • Riadenie prístupu k dokumentácii
  • Úlohy / Práva a zodpovednosti
  • Väzba na Prehlásenie o aplikovateľnosti
  • Katalógy
  • ...

V rozšírenej verzii WebArat je k dispozícii aj funcionalita pre tvorbu - generovanie dokumentácie, ktorá je postavená na objektovej tvorbe dokumentov s presným procesným riadením a detailnou politikou prístupu.

dokumentacia.png