Nevyhnutným prvkom riadenia je správna a aktuálna dokumentácia, ktorá obsahuje všetky informácie o zavedených procesoch a opatreniach v spoločnosti. Systém WebArat využíva na riadenie dokumentácie oblasti systému ako napr:

  • Evidencia dokumentácie
  • Riadenie prístupu k dokumentácii
  • Úloha / Práva a zodpovednosti
  • Väzba na Prehlásenie o aplikovateľnosti
  • Katalógy
  • ...

V rozšírenej verzii WebAratu je k dispozícii aj systém pre tvorbu dokumentu a dokumentácie, ktorý je postavený na objektovej tvorbe dokumentácie s presným procesným riadením a detailnou politikou prístupu.

dokumentacia.png