Spoločnosť

Základným prvkom organizačného riadenia v systéme je modul Spoločnosť. Je neoddeliteľnou súčasťou systému a obsahuje všetky nevyhnutné náležitosti o spoločnosti. Ide o základné informácie o spoločnosti, kontaktné informácie, identifikačné informácie, organizačné rozdelenie a informácie o zamestnancoch.

Štruktúra je rozdelená na úrovni:
  • základné informácie o spoločnosti
  • organizačné úseky
  • evidencia zamestnancov
  • skupiny rolí
  • pracovné pozície

Všetky informácie o zamestnancoch, ich osobné údaje, sú samozrejme v databáze šifrované. V rámci systému sú sprístupnené užívateľom na princípe need to know.

Systém je možné prepojiť napríklad s LDAP.

Ďalšie nástroje systému WebArat
Vzdelávanie
Základný modul funkčného vzdelávania je určený všetkým ...
Kontroly
Kontroly predstavujú nezávislý zdroj informácií a týkajú sa všetkých podnikových ...
Výstupy
Modul Výstupy slúži na operatívne zisťovanie súvislostí a väzieb v rámci systému ...
Dokumentácia
Nevyhnutným prvkom riadenia je správna a aktuálna dokumentácia, ktorá obsahuje ...
Tretie strany
Evidencia všetkých dodávateľov a odberateľov je vedená v module Tretie ...
Analýzy rizík
Analýza a ohodnotenie rizík transformuje pohľad na identifikované riziká prostredníctvom reálneho ...

Prezentácia systému WebArat

Spoznajte informačný systém pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, GDPR, ISO noriem, správu dokumentácie a riadenie procesov

Počas prezentácie spoznáte kľúčové funkcie informáčného systému a spôsob, akým zabezpečuje legislatívne a bezpečnostné požiadavky vašej organizácie

Trvanie: 1 - 2 hod.

Užitočne strávený čas, počas ktorého zistíte, že aj náročné úlohy je možné zvládnuť! Stačí správny nástroj a systematický prístup.

Forma: osobne / online

Už nemusíte odkladať Váš prvý krok. Vyberte si formu, ktorá Vám vyhovuje a napredujte. Stačí vyplniť a odoslať jednoduchú žiadosť.

Cena: zadarmo

Ceníme si Váš záujem a dôveru. Máte našu plnú podporu. Úvodnú konzultáciu Vám preto ponúkame úplne zadarmo.