Základným prvkom organizačného riadenia v systemu je modul spoločnosť. Je neoddeliteľnou súčasťou systému a obsahuje všetky nevyhnutné náležitosti o spoločnosti. Ide o základné informácie o spoločnosti, kontaktné informácie, identifikačné informácie, organizačné rozdelenie a informácie o zamestancoch.
Štruktúra je rozdelená na úrovni

  • základné informácie o spoločnosti
  • organizačné úseky
  • evidencia zamestnancov
  • skupiny rolí
  • pracovné pozície

Všetky informácie o zamestnancoch - osobné údaje sú samozrejme v databáze šifrované.