Pre efektívne riadenie systému je nevyhnutné systém kontinuálne zlepšovať. Hlavným podkladom pre efektívne a kontinuálne zlepšovanie systému je reálne a objektívne stanovenie cieľov, ich plnenie a objektívne vyhodnocovanie. Je nevyhnutné, aby tvorba cieľov vychádzala z reálneho prostredia a zo skúseností, je dôležité aby ciele mali identifikovanú aj cieľovú skupinu informačných aktív/procesov/aspektov pre ktoré splnenie cieľa bude znamenať zlepšovanie systému ako celku.

Hlavné prvky cieľov informačnej bezpečnosti systému WebArat

  • Určenie cieľov
  • Plány plnenia cieľov
  • Parametre na splnenie cieľov
  • Vyhodnocovanie plnenia cieľov
  • ...