Vývoj analytického informačného systému WebArat pre jednotné riadenie procesov ISO noriem a súvisiacich oblastí je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Hlavným cieľom zrealizovaného projektu je zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti WebArat Solutions, s.r.o prostredníctvom vývoja analytického informačného systému WebArat pre jednotné riadenie procesov ISO noriem a súvisiacich oblastí.

kód ITMS2014+: 313031F341

novy-plagat.jpg