Systém je určený pre všetky spoločnosti, ktorých povinná evidencia uvedených oblastí (noriem a zákonov) je tak rozsiahla, že je neefektívne ich spravovať v kancelárskych aplikáciách (word, excel, ...).

Je určený primárne manažérom oblastí (normy, zákona), ktorí potrebujú mať prehľad o všetkých svojich povinných činnostiach, aktivitách a zároveň mať nástroj, ktorý ich upozorní, ak niečo nie je zrealizované v požadovanom čase.

Celý systém bol vytvorený aj na základe dobrej praxe certifikačných auditorov, čim sa vytvorila štruktúra, ktorú audítor pri audite požaduje a nie je potrebné pripravovať ďalšiu dokumentáciu na audit. Systém je modulárny a je možné ho v rámci implementácie prispôsobiť štandardom a procesom zákazníka.