Spoločnosť WebArat Solutions, s.r.o. vznikla ako jedinečný projekt - Start Up na vytvorenie jednotného systému WebArat pre riadenie procesov ISO noriem a legislatívnych oblastí.
Získali sme podporu z EU, aj vďaka ktorej sa nám podarilo vyvinúť systém, ktorý reflektuje súčasné požiadavky organizácií nevyhnutné pre riadenie ISO procesov, alebo vybranej legislatívy.
Cieľom spoločnosti je uplatniť sa na slovenskom a českom trhu, predávať, implementovať a udržiavať systém WebArat, ďalej rozvíjať jeho funkčnosť a technickú vyspelosť.