Systém manažérstva informačnej bezpečnosti | webarat.sk

System WebArat

integrujte všetky oblasti do jednotného riadenia a zjednocujte prístup k povinnej dokumentácii a k riadeniu rizík ...

Systém je určený pre všetky spoločnosti, ktorých povinná evidencia uvedených oblastí (noriem a zákonov) je tak rozsiahla, že je neefektívne ich spravovať v kancelárskych aplikáciách (word, excel, ...).


Je určený primárne manažérom oblastí (normy, zákona), ktorí potrebujú mať prehľad o všetkých svojich povinných činnostiach, aktivitách a zároveň mať nástroj, ktorý ich upozorní, ak niečo nie je zrealizované v požadovanom čase.

Celý systém bol vytvorený aj na základe dobrej praxe certifikačných auditorov, čim sa vytvorila štruktúra, ktorú auditor pri audite požaduje a nie je potrebné pripravovať ďalšiu dokumentáciu na audit.

Podpora OPVAI

Projekt

"Vývoj analytického informačného systému WebArat pre jednotné riadenie procesov ISO noriem a súvisiacich oblastí"

Tento projekt bol spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti WebArat Solutions, s.r.o prostredníctvom vývoja analytického informačného systému WebArat prejednotné riadenie procesov ISO noriem a súvisiacich oblastí.