Ciele a plány

Pre efektívne riadenie systému je nevyhnutné systém kontinuálne zlepšovať. Hlavným podkladom pre efektívne a kontinuálne zlepšovanie systému je reálne a objektívne stanovenie cieľov, ich plnenie a objektívne vyhodnocovanie. Je nevyhnutné, aby tvorba cieľov vychádzala z reálneho prostredia a zo skúseností. Je dôležité, aby ciele mali identifikovanú aj cieľovú skupinu informačných aktív/procesov/aspektov, pre ktoré splnenie cieľa bude znamenať zlepšovanie systému ako celku.

Hlavné prvky cieľov informačnej bezpečnosti systému WebArat:

  • určenie cieľov
  • integrácia s rizikami
  • definícia WF procesov
  • plány plnenia cieľov
  • definície povinností, zodpovedností a termínov
  • parametre na splnenie cieľov
  • vyhodnocovanie plnenia cieľov
Ďalšie nástroje systému WebArat
Vzdelávanie
Základný modul funkčného vzdelávania je určený všetkým ...
Kontroly
Kontroly predstavujú nezávislý zdroj informácií a týkajú sa všetkých podnikových ...
Výstupy
Modul Výstupy slúži na operatívne zisťovanie súvislostí a väzieb v rámci systému ...
Dokumentácia
Nevyhnutným prvkom riadenia je správna a aktuálna dokumentácia, ktorá obsahuje ...
Tretie strany
Evidencia všetkých dodávateľov a odberateľov je vedená v module Tretie ...
Analýzy rizík
Analýza a ohodnotenie rizík transformuje pohľad na identifikované riziká prostredníctvom reálneho ...

Prezentácia systému WebArat

Spoznajte informačný systém pre riadenie kybernetickej bezpečnosti, GDPR, ISO noriem, správu dokumentácie a riadenie procesov

Počas prezentácie spoznáte kľúčové funkcie informáčného systému a spôsob, akým zabezpečuje legislatívne a bezpečnostné požiadavky vašej organizácie

Trvanie: 1 - 2 hod.

Užitočne strávený čas, počas ktorého zistíte, že aj náročné úlohy je možné zvládnuť! Stačí správny nástroj a systematický prístup.

Forma: osobne / online

Už nemusíte odkladať Váš prvý krok. Vyberte si formu, ktorá Vám vyhovuje a napredujte. Stačí vyplniť a odoslať jednoduchú žiadosť.

Cena: zadarmo

Ceníme si Váš záujem a dôveru. Máte našu plnú podporu. Úvodnú konzultáciu Vám preto ponúkame úplne zadarmo.