Modul výstupy představuje základní funkčnost na operativní zjišťování souvislostí a vazeb v rámci systému. Jde o zjednodušenou formu matice, která zajišťuje různé úhly pohledu podle definovaných struktur. Systém má v základě předdefinovanou základní strukturu vazeb a výstupů, které se v rámci implementace sytému upravují dle požadavků zákazníka.