Evidence všech dodavatelů a odběratelů je vedena v modulu Třetí strany. Obsahuje všechny nezbytné náležitosti o společnosti. Jde o základní informace, kontaktní informace, identifikační informace, organizační rozdělení a informace o zaměstancích a pod.

Třetí strany jsou nezbytnou součástí řízení rizik i evidence odpovědností a povinností zajišťovány smluvními stranami. Třetí strany jsou integrovány do všech modulů systému a v rámci jednotlivých procesů jsou k ním definována práva, povinnosti a odpovědnosti.