Základním prvkem organizačního řízení v systému je modul společnost. Je nedílnou součástí systému a obsahuje veškeré nezbytné náležitosti o společnosti. Jde o základní informace o společnosti, kontaktní informace, identifikační informace, organizační rozdělení a informace o zaměstnancích.
Struktura je rozdělena na úrovni

  • základní informace o společnosti
  • organizační úseky
  • evidence zaměstnanců
  • skupiny rolí
  • pracovní pozice

Všechny informace o zaměstnancích - osobní údaje jsou samozřejmě v databázi šifrované.