Modul Rizikové scénáře je základní modul na definování souvisejících vstupů do rizika. V rámci tohoto modulu se definují jednotlivé vazby mezi aktivy/procesy/aspekty, podpůrnými aktivy zavedenými opatřeními, a následně mezi hrozbami a zranitelnostmi/kořenovými příčinami.

Integrita systému je navržena logikou, která nedovoluje v rámci Aktiv/procesů/aspektů, podpůrných aktiv a zavedených opatření definovat vazby které spolu nesouvisí. Tím se zajišťuje správnost informací.

Vazby hrozeb a zranitelností/kořenových příčin s aktivy/procesy/aspekty, podpůrnými aktivy zavedenými opatřeními už musí identifikovat manažer sám dle svých znalostí z reálného prostředí (nebo mu s tím pomůžeme v rámci implementace).

Způsob definování rizikových scénářů ve smyslu logiky sytému nabízí různé způsoby přístupu k rizikovým scénářům ať už na úrovni četnosti scénářů, nebo na úrovni úhlu pohledu na hlavní předmět rizika.

Jak vstupy se využívají:

  • Aktiva/procesy/aspekty
  • podpůrné aktiva
  • katalog opatření
  • katalog hrozeb
  • katalog zranitelností/kořenových příčin

Rizikové scénáře jsou využívány i v rámci analýzy rizik, řízení auditních zjištění, a incidentů a událostí.