Vývoj analytického informačního systému WebArat pro jednotné řízení procesů ISO norem a souvisejících oblastí je spolufinancovaný Evropským fondem regionálního rozvoje.

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurence schopnosti společnosti WebArat Solutions, s.r.o. prostřednictvím vývoje analytického informačního systému WebArat pro jednotné řízení procesů ISO norem a souvisejících oblastí.

kód ITMS2014+: 313031F341

novy-plagat.jpg