Vývoj analytického informačnéhosystému WebArat pre jednotné riadenie procesov ISO noriem a súvisiacich oblastíje spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti WebArat Solutions, s.r.o prostredníctvom vývoja analytického informačného systému WebArat prejednotné riadenie procesov ISO noriem a súvisiacich oblastí.

kód ITMS2014+: 313031F341

operacny-program.png