Systém je určen pro všechny společnosti, jejichž povinná evidence uvedených oblastí (norem a zákonů) je tak rozsáhlá, že je neefektivní je spravovat v kancelářských aplikacích (word, excel, ...).

Je určen primárně manažerům oblastí (normy, zákona), kteří potřebují mít přehled o všech svých povinných činnostech, aktivitách a zároveň mít nástroj, který je upozorní, pokud něco není zrealizované v požadovaném čase.

Celý systém byl vytvořen i na základě dobré praxe certifikačních auditorů, čímž se vytvořila struktura, kterou auditor při auditu požaduje a není třeba připravovat další dokumentaci na audit. Systém je modulární a je možné jej v rámci implementace přizpůsobit standardům a procesům zákazníka.