Společnost WebArat Solutions, s.r.o. vznikla jako jedinečný projekt - Start Up na vytvoření jednotného systému WebArat pro řízení procesů ISO norem a legislativních oblastí.
Získali jsme podporu z EU, i díky které se nám podařilo vyvinout systém, který reflektuje současné požadavky organizací nezbytné pro řízení ISO procesů, nebo vybrané legislativy.
Cílem společnosti je uplatnit se na Slovensku a českém trhu, prodávat a implementovat a udržovat systém WebArat, dále rozvíjet jeho funkčnost a technickou vyspělost.