ČSN EN ISO 9001: 2009 SMK Systém managementu kvality

Normy ISO souboru 9000 poskytují organizacím příležitost zvýšit hodnotu svých činností a trvale zlepšovat svou výkonnost tím, že zaměří svou pozornost na hlavní procesy. Normy podtrhují úzké vazby mezi systémy managementu kvality a procesy v organizacích a podtrhují nutnost trvalého zlepšování. Výsledkem má být nasměrování jejich uživatelů na dosahování podnikatelských úspěchů včetně spokojenosti zákazníků a zainteresovaných stran. Z toho důvodu management organizace má realizaci systému managementu jakosti chápat jako výhodnou ziskovou investici, a ne pouze jako certifikační požadavek.

iso_qms.png