ČSN EN ISO 45 001 OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Tato norma OHSAS 45 001 byla vypracována jako odezva na požadavky kladené řízení BOZP v organizacích. Tyto narůstající požadavky legislativních předpisů, zákazníků, ale i zaměstnanců a odborových organizaci, začínající soudní spory současných a bývalých zaměstnanců při úrazech a nemocech z povolání v důsledku dlouhodobých pracovních vlivů, kladou mnohem větší nároky na zaměstnavatele a jejich odborní zástupce. Jedním z řešení, jak tyto nároky a požadavky uspokojit je zavedení systému managementu BOZP.

iso_ohsas.png