iso_ems.png

ČSN EN ISO 14001: 2005 EMS Systém enviromentálního managementu

Organizace všech druhů se stále více zabývají dosahováním a demonstrováním rozvážného environmentálního chování kontrolou vlivů svých aktivit, výrobků a služeb na životní prostředí, v souladu se svou environmentální politikou a dlouhodobými cíli. Dělají tak v kontextu neustále se posilující legislativy, rozvoje ekonomické strategie a dalších opatření, které podporují ochranu životního prostředí a zvýšeného zájmu zúčastněných stran o environmentální záležitosti a udržitelný rozvoj. Norma ISO 14001 specifikuje požadavky na systém environmentálního řízení, umožňující organizaci vyvinout a zavést politiku a cíle, které zohledňují právní požadavky a informace o významných environmentálních aspektech.