"Obecné nařízení o ochraně údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů), je nařízení Evropské unie, jehož cílem je výrazné zvýšení ochrany osobních údajů občanů. V Úředním věstníku Evropské unie bylo prohlášeno 27. dubna 2016. nařízení, ve schváleném znění je přímo účinné pro každý členský stát EU. V slovenském právním řádu je nařízení promítnuto i do Zákona č. 18/2018 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ze dne 29. listopadu 2017. Zákon 18/2018 Z. z. je účinný stejně jako GDPR od 25. května 2018. "