Nezbytným prvkem řízení je správná a aktuální dokumentace, která obsahuje veškeré informace o zavedených procesech a opatřeních ve společnosti. Systém WebArat využívá k řízení dokumentace oblasti systému jako např:

  • Evidence dokumentace
  • Řízení přístupu k dokumentaci
  • Úloha / Práva a odpovědnosti
  • Vazba na Prohlášení o aplikovatelnosti
  • Katalogy
  • ...

V rozšířené verzi WebArat je k dispozici i systém pro tvorbu dokumentu a dokumentace, který je postaven na objektové tvorbě dokumentace s přesným procesním řízením a detailní politikou přístupu.

dokumentacia.png