Pro efektivní řízení systému je nezbytné systém kontinuálně zlepšovat. Hlavním podkladem pro efektivní a kontinuální zlepšování systému je reálné a objektivní stanovení cílů, jejich plnění a objektivní vyhodnocování. Je nezbytné, aby tvorba cílů vycházela z reálného prostředí a ze zkušeností, je důležité aby cíle měly identifikovanou i cílovou skupinu informačních aktiv/procesů/aspektů pro které splnění cíle bude znamenat zlepšování systému jako celku.

Hlavní prvky cílů informační bezpečnosti systému WebArat

  • Určení cílů
  • Plány plnění cílů
  • Parametry pro splnění cílů
  • Vyhodnocování plnění cílů
  • ...