Úvod

Systém WebArat

integrujte všechny oblasti do jednotného řízení a zjednocujte přístup k povinné dokumentaci a k řízení rizik ...

Systém je určen pro všechny společnosti, jejichž povinná evidence uvedených oblastí (norem a zákonů) je tak rozsáhlá, že je neefektivní je spravovat v kancelářských aplikacích (word, excel, ...).

Je určen primárně manažerům oblastí (normy, zákona), kteří potřebují mít přehled o všech svých povinných činnostech, aktivitách a zároveň mít nástroj, který je upozorní, pokud něco není zrealizované v požadovaném čase.

Celý systém byl vytvořen i na základě dobré praxe certifikačních auditorů, čímž se vytvořila struktura, kterou auditor při auditu požaduje a není třeba připravovat další dokumentaci na audit. Systém je modulární a je možné jej v rámci implementace přizpůsobit standardům a procesům zákazníka.

Podpora OPVAI

Projekt

"Vývoj analytického informačního systému webart pro jednotné řízení procesů ISO norem a souvisejících oblastí"


Tento projekt byl spolufinancován Evropským fondem regionálního rozvoje.

Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurence schopnosti společnosti WebArat Solutions, s.r.o. prostřednictvím vývoje analytického informačního systému WebArat pro jednotné řízení procesů ISO norem a souvisejících oblastí.

operacny-program.png